ทะเลหมอกเขาเหลี้ยม

ชมไอหมอกที่ทะเลหมอกเขาเหลี้ยมของดีนบพิตำ