ทะเลหมอกเขาจังโหลน

ทะเลหมอกเขาจังโหลน

ร่วมดื่มด่ำไอหมอกยามรุ่งสาง

จิบน้ำชากาแฟ  เติมความสุขความสบายใจ

ที่นี่เขาจังโหลนจะตอบโจทย์ความสุขห้ทุกคน