การเดินทาง

        ออกจากอำเภอนบพิตำ เวลา 4.30น.

        ทะเลหมอกเขาจังโหลน 5.00-7.30 น.

        ถ้ำหงส์ 7.30-11.30 น.

        พักกลางวัน 11.30-12.50 น.

        ล่องแก่งกรุงชิง 13.00-15.00 น.

        บ่อน้ำร้อนกรุงชิง 15.00-16.00 น.

        เดินทางกลับถึงหน้าอำเภอนบพิตำ 17.00 น.

            เกินคุ้มทริปเดียวเพียง 750 บาท

 

ทริป 2 วัน 1 คืนจะมาในอีกไม่ช้า